+ 0216

347 00 61

PERSONEL EĞİTİMLERİ

Personelimizin aldığı eğitim konuları

 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Etkili İletişim
 • Olay Yeri Koruma
 • Temel İlk Yardım
 • Kalabalık Yönetemi
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları
 • Silah Bilgisi ve Atış
 • Kişi Koruma
 • Uyuşturucu Madde Bilgileri
 • Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
 • Patlayıcı Maddeler
 • İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak özel güvenlik görevlisinin yetkilerini,Yetkilerin uygulanış biçimi,
 • İnsanlarla görevi sırasında etkili iletişim kurabilmeyi,
 • Eğitim tesislerinde görev alacaklarsa, rehberlik uzmanları ve eğitim yöneticileriyle işbirliği sağlamayı,
 • Ateşli silah bulunduracak veya taşıyacaksa bunun hukuki koşullarını, silah mekaniği ve atış becerisini,
 • Kişi koruyacaklarsa ilke ve yöntemlerini,
 • Kullanacağı güvenlik sistemlerinin operatörlüğünü,
 • Başta uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere, sık karşılaşılan suçlar ve nedenleriyle, toplumsal olaylarda tedbir alabilmeyi,
 • Olay yerindeki şüpheli cisimlere karşı davranışları ve olay yerinin korunmasını öğretmeyi,
 • Yangın ve doğal afet durumlarında hareket tarzlarını ve alınabilecek önlemleri öğretmeyi açıklamaktadır.

Uygulamalar verilen bilginin davranışa dönüştürülmesini amaçlar.