+ 0216

347 00 61

Güvenlik Hizmetleri

İşletme Özel Konut Güvenliği

İstanbul Koruma ve Özel Güvenlik; sanayi kuruluşlarına ait yapılara, büro olarak kullanılan birimlere, otellere, alış-veriş merkezlerine, tüm resmi ve özel okullara, hastanelere iş merkezlerine içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı, önlem ve önlem paketleri hazırlayarak hayata geçirir. Tesislere geliş ve gidiş kontrolleri, mevcut personelin kontrolü, olası tehditlere karşı çevre güvenliği, şirketlerden gelecek özel güvenliği ilgilendiren konuların yerine getirilmesi, özel güvenlik hizmetlerinin bir parçasıdır.