Hoşgeldiniz

Türkiye'de güvenlik riski her geçen gün daha da belirginleşiyor.Büyüyen sanayi ve ekonomi,artan kent nüfusları hassas coğrafi konum, etnik ve kültürel farklılıklar bu riski belirgin kılan nedenlerden birkaçı...Yangın,sel gibi doğal felaketler... Sanayi casusluğu... Ya da hırsızlık organizasyonlarıyla karşı karşıya kalınan riskleri minimize edecek profesyonel bir güvenlik hizmetinin önemi her geçen gün daha da artıyor.Güvenlik elemenlarının varlığı sanayi kuruluşları ve iş yerlerindeki kaybı en azda tutarak,suça karşı önemli caydırıcı önlem oluyor.Güvenlik teşkilatının varlığı aynı zamanda halkın güveninin kazanılmasında  önemli bir rol oynuyor.

5188 sayılı kanun çerçevesinde 10.05.2007 tarihinde kurulan İstanbul Koruma ve Özel Güvenlik Şirketi, kurucularının yıllardır özel güvenlik sektörünün her biriminde görev yapmış olmalarının verdiği tecrübe ve birikimlerinin yansıtılacağı bir kurum haline gelmiştir.

Sektörde çalıştıkları marka ve gözde projelere en iyi hizmeti vermeyi hedeflemiş,yeni projeleri bünyesine katarak kısa sürede başarıyı yakalamıştır.

İSTANBUL KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ kurum ve kuruluşlara risk yönetimi sistematiğini ön plana çıkartarak güvenlik işletmeciliği kavramını sektöre kazandıran yepyeni bir anlayışla ortaya çıkmıştır.

Güvenlik işletmeciliği üstlenmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlar ihtiyaç duyduğu güven kavramının yanında güvenlik sektörünün her basamağında profesyonel bir çözüm ortağınada sahip olacaktır.

Günümüzde güvenlik sistemleri insan gücü ,doğru algılama ve gerekli önlemlerle birlikte etkili olabilmektedir.İSTANBUL KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ, analitik yaklaşımıyla, risk içinde olan kişi veya kuruluşlara güvenlik esasının gerektirdiği tüm düzenlemeyi uygulayarak devreye girmekte ve bir iş ortağının sorumluluk bilinciyle çalışmaktadır.

Elektronik Güvenlik

Mobil Devriye

Güvenlik Görevlisi Temini